Intersell. Aannemer van formaat

  • Distelweg Almere
  • Distelweg Almere

Distelweg Almere

Een voormalige groepswoning over de breedte van 4 woningen wordt omgebouwd tot 4 afzonderlijke eengezinswoningen. Dit werk is via een EMVI aanbesteding verworven. Om een en ander te kunnen realiseren is door ons de omgevingsvergunning en het huisnummerbesluit aangevraagd en verkregen. Elke woning krijgt zijn eigen nutsvoorzieningen en stadsverwarming. Het uitgangspunt voor het opmaken van het plan was de aangetroffen bestaande situatie en een standaard programma van eisen van onze opdrachtgever.

In augustus 2017 zijn we gestart en we verwachten dit project in december 2017 af te ronden.

(088) 044 34 00

Dukdalfweg 14 1041 BD Amsterdam