7 zelfstandige studio's voor jongeren Almere

Type project

Transformatie

Locatie

Almere

Opdrachtgever

De Alliantie

Fase

Uitvoering

Het pand aan de Kerkgracht 22-24 te Almere is gebouwd in 1989. Oorspronkelijk was er in dit gebouw een stichting gehuisvest die begeleid wonen faciliteerde. Later is dit omgevormd naar een cultureel centrum.

Na enkele jaren van leegstand en ca. 30 gebruiksjaren was het pand toe aan herbestemming en renovatie.

In samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij een plan ontwikkeld om 7 studio’s voor jongeren te realiseren in het gebouw. Voor de uitwerking zijn verschillende bouwkundige en installatietechnische scenario’s uitgewerkt in maatregelen en kosten zodat onze opdrachtgever hierin een goede keuze heeft kunnen maken.

Energetisch wordt het pand “bij de tijd” gebracht. De gebouwschil wordt geïsoleerd, de beglazing wordt vervangen en installatietechnisch worden de studio’s gereed gemaakt om te kunnen worden aangesloten op toekomstige energievoorzieningen in Almere Haven.

De indeling van het pand wordt compleet gewijzigd zodat het passend is voor de nieuwe functie van het gebouw. Verder vindt aan het casco van het pand groot onderhoud plaats, zodat het pand na de renovatie weer in de gangbare onderhoudscycli van onze opdrachtgever past.

Wij zijn er trots op om op deze wijze ons steentje te kunnen bijdragen aan een verbetering van Almere Haven!