responsive image

Missie en visie

Missie

“Voortdurend verbeteren” is het op een duurzame manier samenwerken, verbeteren en in standhouden van leefomgeving, producten en diensten waarbij mensen centraal staan. Samen met onze partners werken wij voortdurend aan integrale, innoverende en duurzame oplossingen. Waarbij wij graag als strategisch partner voor lange termijn samenwerken. Door proces- en productinnovatie werken wij aan een stijgende klanttevredenheid en kwaliteit voor onze klanten en haar omgeving. Dit doen wij door voortdurend te blijven investeren talentontwikkeling door middel van opleidingen, kennisdeling en feedback.

Visie

Wij willen de meest gewenste voortdurend verbeterende vastgoedpartner zijn van initiatiefase tot en met exploitatiefase. De bedrijfsfilosofie van Intersell richt zich op het creëren van continuïteit op de lange termijn. Wij zijn het liefst zo vroeg mogelijk in het proces betrokken zodat wij de best passende oplossing voor de klant kunnen bewerkstelligen. Iets wat slechts bereikt kan worden door het handhaven en verder optimaliseren van de kwaliteit van de bouwkundige dienstverlening. De intentie om solide werk te leveren wint het wat ons betreft van het ‘snelle geld verdienen’. Wij hebben de naam een betrouwbare, ter zake kundige en innoverende partner te zijn voor particulieren, de (semi)overheid en het bedrijfsleven. Dat willen wij graag zo houden en daar werken wij iedere dag aan. Dit doen wij met een flinke dosis enthousiasme.

Missie en visie - Intersell