responsive image

Engineering & Ontwikkeling

Van idee of ontwerp naar realisatie, steeds vaker worden wij betrokken door opdrachtgevers om niet alleen de uitvoering van bouwprojecten te organiseren maar ook het voortraject oftewel de ontwerpfase. Dit gebeurt vanuit verschillende fasen variërend van initiatiefase tot en met Definitief Ontwerp.

Bij Intersell beschikken wij over managers met de nodige kennis van de voortrajecten. Hierbij staat centraal dat wij de kennis en ervaring van de voortrajecten combineren met onze kennis en ervaring om het gebied van de uitvoering van projecten.
Wij adviseren u over kwaliteit, haalbaarheid, bouw- en ontwikkelkosten (stichtingskosten), plan-optimalisaties, bouwmethodieken en veiligheid. Wij beschikken over een netwerk van architecten, adviserende bedrijven en uitvoerende bedrijven welke bekend zijn met onze aanpak en zijn hierdoor in staat om voor ieder ontwerpvraagstuk het juiste team samen te stellen.

Het succes van een project hangt nauw samen met heldere en concrete verwachtingen tussen opdrachtgever, engineers en uitvoerend personeel.
Onze managers zijn in staat om voor uw project een zo efficiënt mogelijk traject samen te stellen van ontwerp tot uitvoering waarbij sturing plaatsvindt op tijd, geld, risico's en kwaliteit. Wij hechten waarde aan het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van risico's en ontwerpfactoren zodat er vroeg in het proces keuzes gemaakt kunnen worden door de opdrachtgever, hierbij rekening houdend met bouwtechnische, architectonische, markttechnische, energetische en financiële aspecten. Hierdoor worden faalkosten later in het proces tot een minimum beperkt.

Engineering en ontwikkeling - Intersell

I&B Ontwikkel BV

Bij een aanbesteding voor reeks van renovatieprojecten voor een opdrachtgever werd ons gevraagd om in samenwerking met andere bouwbedrijven ook het ontwikkeltraject en de vergunningsaanvraag te willen verzorgen. Binnen deze projecten hebben wij voor de ontwikkelingsfase de samenwerking gezocht met co-maker Bouwgroep Buitenhuis. Door de samenwerking versterken wij elkaar en geven wij gezamenlijk invulling aan verbetering van het engineeringsproces voor deze projecten. Onze samenwerking is verankerd in een separate BV , I&B Ontwikkel BV.

I&B Ontwikkel BV
Engineering en ontwikkeling - Intersell