responsive image

Innovatie

Innovatie

Innovatie is noodzakelijk om als organisatie te kunnen blijven voortbestaan. Een mooie quote daarvoor is omschreven door Charles Darwin; “It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”.

Voordurend verbeteren

Door voortdurend te verbeteren proberen wij binnen en buiten onze organisatie verbeteringen door te voeren die waarde toevoegen voor onze klant. Verbeteringen of innovaties onderscheiden we in twee hoofdgroepen, namelijk: Technologische innovatie en Sociale innovatie. De laatst genoemde verklaard 75% van het innovatiesucces. Voorbeelden van sociale innovatie zijn ; Lean, Ketensamenwerking, Co-creatie en het verwerven, integreren en toepassen van nieuwe kennis ook wel kennisproductiviteit genoemd. De mate van het toepassen van kennisproductiviteit bepaalt ook voor een groot deel de mate van wendbaarheid en snelheid in de innovatie. Met de wens om onze klanten beter te bedienen, werken wij sinds 2010 intensief aan het duurzaam verbeteren van onze organisatie. Dit doen we door binnen het bedrijf breed de filosofie en methodieken van Lean toe te passen. Bedrijfsprocessen worden onder de loep genomen met als doel verspillingen weg te nemen en doorlooptijden te verkorten.

Door slimmer te werken zetten we de vrijgekomen capaciteit opnieuw in om de waarde voor de klant verder te vergroten. Het gevolg is dat we meer kunnen leveren tegen lagere kosten en ons onderscheiden van andere aannemers. Een cultuur van voortdurend verbeteren is de ontwikkeling waar we nu als organisatie aan werken. Om in innovatie termen te blijven noemen we dit procesinnovatie en incrementele innovatie (kleine stappen). Je kan dit zien in onze organisatie d.m.v. verbeterborden, weekstartborden, het doen van Lean planningen, Value stream mapping, maar ook bijvoorbeeld de “7a borden”. Natuurlijk volgen we ook technologische ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn: Big data, IT-systemen, Internet of things, 3D printen, 3D scanning, robotisering, smart sensoring, BIM en 3D scanning.

Met het implementeren van de Ketenstandaard koppeling zijn wij early adopter geweest. Wij hebben in 2017 de ketenstandaard omarmt en zijn inmiddels met de corporaties die dit technisch kunnen verbonden via deze ketenstandaard koppeling. Wij verwerken duizenden werkorders via verschillende koppelingen waardoor wij efficiënter reparatie en mutatieonderhoud kunnen uitvoeren. Door deze ontwikkelingen en de extra hoeveelheid aan data zijn wij steeds beter in staat om de voorspelbaarheid van het mutatie en reparatie proces te vergroten, maar ook dit te combineren met planmatig onderhoud. Ook de GPS-data van de bedrijfsauto wordt gebruikt om de planning te optimaliseren en ook telefoondata om zo onze bereikbaarheid te vergroten.

Om innovatie te stimuleren hebben we daarom samen met Vinkbouw een innovatie academy in dit filmpje een voorbeeld.

Data

Data is een groot onderdeel uit de 4de industriële revolutie, waarbij de volgende stap na de digitalisering van de productieprocessen is om alle systemen met elkaar te verbinden en te laten communiceren. Door IoT (Internet of Things) ontstaat er steeds meer data die makkelijk toegankelijk is. De stroom aan data noemen we ook wel Big Data om deze behapbaar voor mensen te maken verwerken we deze bijvoorbeeld in grafieken. Wij zien Data als een hulpmiddel om onze performance te verbeteren echter niet als de sleutel tot innovatie. Big Data draait vaak om correlatie en Small data focust op causaliteit. Door het toepassen van Small Data in combinatie van menselijke observaties ontstaat volgens ons innovatie. Wij denken dat het toepassen algoritmes slim is om een idee te kunnen ondersteunen, maar het algoritme initieert niet de innovatie. Door kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen we wel problemen oplossen en steeds meer efficiëntie door simpele taken door de computer te laten uitvoeren.

Door onze werkzaamheden in “proces families” te structuren waarbij we onze diensten hebben geclassificeerd zijn we in staat steeds meer kennis op te doen uit data. Ontwikkelingen waar we nu aan werken zijn het voorspellen van onderhoud hoefde en reparatiegraad. Door steeds door te ontwikkelen en steeds meer verbanden te kunnen leggen tussen type data ontstaat er steeds meer kennis. Samenvattend is onze visie op data: observeer de klant, bepaal vanuit daar je data behoefde en omarm zoveel mogelijk standaarden (ketenstandaard, COINS, OTL, IFC e.d.) die je gebruikt in de data uitwisseling tussen partijen. De data uitwisselingen verloopt daarbij SOAP (Simple Object Access Protocol). Waarbij de data op één plek wordt vastgelegd.