responsive image

Leerbedrijf

De toekomst van de bouw is ook de toekomst van ons bedrijf. Gezien de geringe instroom van vaklieden in de bouwbranche ziet Intersell het als een taak en kans de continuering van het bedrijf te bewerkstelligen door het zelf opleiden van leerling vaklieden. Dit geschiedt in nauw overleg en samenwerking met de diverse scholingsinstanties als het SSP en de Stichting Vakopleiding.

Zowel Intersell als de timmerfabriek zijn opgenomen in het register van erkende leerbedrijven en beschikken over opgeleide leermeesters. Zij begeleiden jonge mensen tijdens hun praktijkstage op ons bedrijf, ook op MBO en HBO niveau.

Over Intersell

Ervaring stage lopen bij Intersell