responsive image

Ketensamenwerking

Wij merken dat ketensamenwerking en Lean soms als het zelfde gezien worden. Naar onze mening is het een goede aanvulling op elkaar. Ketensamenwerking is samenwerken en is dé kernwaarde voor succes. Bij ketensamenwerking gaat het niet om de prestaties van het individu, maar om de prestatie van het collectief. Als ketenleider is het onze taak om de, de juiste partijen bij elkaar te brengen en tot een team te maken. Ketensamenwerking, ook ketenintegratie of supply chain management genoemd, betekent het benutten van elkaars kennis om samen tot optimalisatie van het product voor de klant te komen.

Gezamenlijk doel

Samenwerking heeft zonder een gezamenlijk vastgesteld doel geen effect. Ketensamenwerking vraagt van de ketenpartners balans tussen hun eigen belang en het gezamenlijk belang. Transparantie is hierbij essentieel.

Ketensamenwerking - Intersell

Ketenpartners

Intersell heeft een nauwe samenwerking met onderaannemers en leveranciers. Intersell werkt met geselecteerde onderaannemers en leveranciers op basis van een lange termijn visie. Continu verbeteren is daarbij het sleutelwoord. Kennis, ervaring samenwerking wordt meegenomen naar de volgende projecten. Dit doen wij in verschillende takken van sport zoals: onderhoud/mutatie, renovatie(projecten), modernisering en energetische projecten. Voor deze verschillende "producten" hebben wij verschillende productteams met de daarin gespecialiseerde en geselecteerde onderaannemers. Binnen de strategie van ketensamenwerking dient de verantwoordelijkheid te liggen bij de partij met de grootste deskundigheid. Niet alleen in de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, maar ook tussen aannemer en onderaannemers en leveranciers. Goed opdrachtgeverschap betekent bij ketensamenwerking: optimaal benutten van de kennis van alle ketenpartners.

Comakership

Daarnaast bestaat er ook het begrip Co-makership. Een langdurige en intensieve samenwerking met een beperkt aantal leveranciers op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen. Een goed voorbeeld is hierbij onze geselecteerde materiaal leveranciers, dit hebben wij met zo'n 50% teruggedrongen. Door deze selectie merken wij dat door nauwere samenwerking, vertrouwen het werken sneller en plezieriger gaat. Door de klant centraal te stellen werken we vanaf een vroeg stadium samen met alle partijen. Door te evalueren maken we elkaar steeds beter.

Hoe combineert Intersell Lean en ketensamenwerking?

Het toepassen van Lean beperkt zich niet tot de bedrijfsprocessen van Intersell. Wij onderzoeken voortdurend hoe de gehele procesketen verbeterd kan worden door intensiever samen te werken met onze klanten en leveranciers. Mogelijke verbeteringen vanuit de Lean gedachte zijn:

  • Het elimineren van overbodige gegevensoverdracht door eenmalige vastlegging van gegevens bij de start van een proces; in de navolgende stappen van de procesketen wordt dezelfde informatie steeds opnieuw gebruikt of hooguit aangevuld.
  • Het creëren van flow in het proces door standaardisering van de meest voor komende transacties.
  • Het terugdringen van de operationele kosten.

Initiatieven die bijdragen aan een betere ICT ondersteuning van ketensamenwerking, zoals S@les in de Bouw en CORA (Corporatie Referentie Architectuur), worden door ons op de voet gevolgd. Een optimale procesketen komt uiteindelijk onze klanten (en klanten van onze klanten) ten goede.

Vanuit onze bedrijfsfilosofie en onze Lean principes streven wij naar langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Door een Lean-organisatie te worden investeren we niet alleen in onszelf, maar juist ook in de relatie met u als opdrachtgever.

Wilt u meer weten over Lean, hoe wij het aanpakken en de vorderingen die wij maken? Neemt u dan contact op met Hendrik Kemphorst, Intersell Amsterdam.