responsive image

NPO

Om woningcorporaties de juiste service te kunnen leveren heeft Intersell sinds de oprichting een afdeling die het niet planmatig onderhoud uitvoert. Dit is te onderscheiden in drie types, namelijk:

  • Reparatieonderhoud;
  • Mutatiewoningen;
  • Verkoopwoningen.

Wij hebben hiervoor een resultaatgerichte aanpak ontwikkeld die wij voortdurend verbeteren. Door middel van personele efficiency behalen wij zoveel mogelijk toegevoegde waarde in het proces. Samen met onze personeelsleden, opdrachtgevers en onderaannemers(ketenpartners) bekijken we waar we binnen het proces nog meer efficiency kunnen behalen. Een heel ander voorbeeld is de inzet van ICT. Door ketenpartners te laten werken met dezelfde middelen. Bijvoorbeeld via een portaal en met een tablet wordt de efficiency verder verhoogd . Door slimme inrichting van systemen kunnen facturen voor werkopdrachten waarbij voor- en nacalculatie gelijk zijn direct worden geaccordeerd en betaalbaar gesteld.

Niet planmatig onderhoud - Intersell

Circulaire badkamer

Samen met woningcorporatie de Alliantie hebben wij de eerste circulaire badkamer van Nederland opgeleverd. In deze badkamer zijn 3.400 plastic flesjes verwerkt.

Meer over de circulaire badkamer