responsive image

LEAN

Wat is LEAN?

Lean is een integrale aanpak voor bedrijfsprocessen die voortgekomen is uit de managementfilosofie van Toyota. Sinds het midden van de jaren negentig wordt deze filosofie onder de naam "Lean" wereldwijd bij tal van organisaties met veel succes doorgevoerd.

Een Lean-organisatie is gericht op het zo effectief mogelijk bedienen van de klant:

  • Het vergroten van de waarde voor de klant (customer value).
  • Het elimineren van verspillingen in bedrijfsprocessen.
  • Continu verbeteren van kwaliteit van producten en dienstverlening.
  • Respect voor mensen.

Lean is een manier van denken en werken die de gehele organisatie en haar omgeving raakt. Van werkvloer tot directie, van administratie tot buitendienst en van klant tot leverancier. Lean zit in de mensen en is daarmee bepalend voor de bedrijfscultuur. De keuze om de Lean filosofie te adopteren en een Lean-organisatie te worden, wordt dan ook gemaakt vanuit een langetermijnvisie. Langdurige relaties met klanten en leveranciers zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Wat is LEAN vooral niet?

  • Een soort kwaliteitsprogramma of een tijdelijk project: Lean is daarentegen een initiatief voor duurzame en blijvende bedrijfsverbetering.
  • Een hype: Lean is de continue ontwikkeling van een gedachtegoed dat zichzelf in de praktijk bewezen heeft sinds de "ontdekking" door Toyota in de jaren '50 van de vorige eeuw.
  • Een wondermiddel: hoewel de principes en methodieken van Lean eenvoudig te begrijpen zijn, vraagt de Lean cultuur een voortdurende discipline en commitment van alle medewerkers.

LEAN - Intersell LEAN - Intersell

Intersell en LEAN

Vanuit de wens om onze klanten beter te bedienen, werken wij sinds 2010 intensief aan het duurzaam verbeteren van onze organisatie. Dit doen we door het bedrijfsbreed toepassen van de Lean filosofie en methodieken. Bedrijfsprocessen worden onder de loep genomen met als doel verspillingen weg te nemen en doorlooptijden te verkorten. Door slimmer te werken zetten we de vrijgekomen capaciteit opnieuw in om de waarde voor de klant verder te vergroten.

Het gevolg is dat we meer kunnen leveren tegen lagere kosten en ons onderscheiden van andere aannemers. Een cultuur van voortdurend verbeteren is de eindbestemming van de ontwikkeling waar we nu als organisatie aan werken.

Het kader van Intersell heeft de opleiding Lean Bouwen van Arpa in Veldhoven gevolgd. Het bouwpersoneel heeft een cursus Lean Bouwen gevolgd van de SSP in Diemen. In 2013 zijn Dik van Enk (directeur) en Hendrik Kemphorst (Lean-functionaris) door de Lean Consultancy Group opgeleid tot Lean Green Belt. Daarnaast worden wij bij het doorvoeren van Lean in onze organisatie ondersteund door Oscar Rosier van EnjoytheChange.

Voordelen voor opdrachtgevers

Wij zijn bezig een Lean-organisatie te worden. Welke voordelen heeft dat voor u als opdrachtgever? Door het elimineren van verspillingen en activiteiten die geen waarde toevoegen kunnen wij ons richten op waar het echt om draait: het leveren van toegevoegde waarde. Meedenken en inspelen op wat u en uw klanten echt belangrijk vinden. Wij ontzorgen u met onze hoge kwaliteit, korte en betrouwbare doorlooptijden en lagere (operationele) kosten.