Bedrijf onroerendgoed Regio Amsterdam

Type project

Onderhoud & Renovatie
Transformatie

Locatie

Regio Amsterdam

Opdrachtgever

De Alliantie

Fase

Uitvoering

In opdracht van woningcorporatie de Alliantie ontwikkelt en renoveert Intersell in beginsel minimaal 15 à 20 panden in de regio Amsterdam. Vanaf de eerste planvorming tot de realisatie ontwikkelen wij met I&B Ontwikkel BV. (een samenwerking tussen Intersell en Buitenhuis) het gehele traject tot de uitvoering.

Hieronder valt o.a. het voorbereiden van stukken van VO tot DO ten behoeve van de besluitvorming van onze opdrachtgever, het inzichtelijk maken van de stichtingskosten, het uitvoeren van intensieve bewonersparticipatie, het uitvoeren van een funderingsonderzoek, het verzorgen van de omgevingsvergunning, etc. Na deze planvorming volgt er een opdracht tot uitvoering welke wordt ingevuld door ons of onze collega Buitenhuis. Door deze samenwerking ontstaan er zeer korte doorlooptijden, worden dubbelingen vermeden en risico's zeer beperkt. De keuze wie uiteindelijk de uitvoering op zich neemt is gebaseerd op het "pull principe". Hier wordt gekeken naar de omvang van het werk en de werkvoorraad op dat moment per bedrijf. De werkzaamheden zijn veelomvattend en rigoureus. Zo wordt er altijd funderingsherstel gepleegd en worden de panden splitsing gereed gemaakt zodat na de uitvoering de panden verkocht worden.

Inmiddels zijn de eerste projecten in uitvoering en zijn er diverse projecten aan het 3 jarig contract toegevoegd.

Deze samenwerking zijn wij, met de Alliantie, aangegaan voor drie jaar.