Heulstaete Bussum

Type project

Onderhoud & Renovatie

Locatie

Bussum

Opdrachtgever

WBV Gooi en Omstreken

Fase

Uitvoering

Het complex Heulstaete kampt met lekkageproblemen van de collectieve cv installatie en het casco behoeft onderhoud.

Doordat de cv leidingen van de collectieve cv installatie slecht bereikbaar waren is er in samenwerking met Bonarius een nieuw leiding trac├ę ontworpen waarvoor we in alle woningen aanwezig moeten zijn.

Werkzaamheden in de woning geven altijd overlast aan bewoners, zeker als deze niet zijn gebundeld en er meerdere malen een beroep op deze bewoners gedaan moet worden.

Om deze overlast te minimaliseren is er voor gekozen om de werkzaamheden aan de cv installatie te combineren met onderhoudswerkzaamheden aan het casco en het eventueel vervangen van badkamers.

Voordat is aangevangen met de werkzaamheden zijn alle woningen bezocht er is er een opname gedaan van de werkzaamheden. Tevens is bij de bewoners geïnventariseerd of er behoefte was aan een nieuwe badkamer.

Om deze werkzaamheden uit te mogen voeren is er een wettelijke instemming van 70% nodig van de bewoners. Met dank aan de opzichter van Gooi en Omstreken, een zeer actief bewonerspanel en het ingenieursbedrijf Bargmann en van Eck was het behalen van een 70% instemming snel voor elkaar.

Op dit moment worden de cv leidingen vervangen, de gevels opnieuw gereinigd en gevoegd, worden de galerijen voorzien van een zogenaamd opplussysteem zodat de woningen beter toegankelijk worden, worden de kozijnen in de kopgevels vervangen etc.

Aansluitend worden de badkamers gerenoveerd d.m.v. het toepassen van glazen schermen. Dit is een innoverende methode om overlast te beperken en circulariteit te bevorderen.