Alliantie bedankt!

Ketenpartnerschap betaalt zich uit

Alliantie bedankt!

In een moeilijke tijd als deze stellen we ons allemaal de vraag hoe de toekomst er uit zal gaan zien en hoe we op dit moment ons bedrijf kunnen blijven continueren. Gezegd mag worden dat de continuering van ons mooie bedrijf goed verloopt. Dit dankzij ons loyale personeel en partners.

Met opdrachtgevers, veelal woningcorporaties, hebben we regelmatig contact over de wijze waarop we ons werk kunnen continueren en welke protocollen we t.a.v. de veiligheid van bewoners en personeel moeten hanteren.

Veiligheid staat bovenaan.

De sociale cohesie groeit en onze regering is bereid hulp te bieden. Als ketenpartner van de Alliantie kregen we het bericht dat de betalingstermijn drastisch verkort wordt. Wat een mooi gebaar in deze onzekere tijden. Partnerschap betaalt zich uit, niet alleen in financiƫle zin maar zeker in vertrouwen.

Vertrouwen in elkaar, wat nu en in de toekomst, op elk vlak en in welke samenwerking dan ook broodnodig zal zijn.

Alliantie bedankt!