Bussumerstraat Hilversum #bouwen op een postzegel

Trots op ons team die de werkzaamheden hebben weten te klaren aan de Bussumerstraat in Hilversum!

Nadat wij onze werkzaamheden in juni hebben afgrond is op 7 juli het pand door onze opdrachtgever de Alliantie geopend voor de bewoners.

Mooi om als bedrijf ons steentje bij te dragen aan toekomstbestendige huisvesting voor jongeren in het centrum van Hilversum. Wij wensen de bewoners veel plezier in hun nieuwe woning.

Het plan voor de terreininrichting is nagenoeg gereed, deze werkzaamheden zullen als sluitstuk na de bouwvakantie uitgevoerd worden.

Het voor de bewoners bedoelde straat schaakbord ligt er alvast, BV Intersell heeft bij de opening de hiervoor bedoelde reuze schaakstukken aan de bewoners ‘overgedragen’.