De Alliantie en partners zijn klaar voor de ‘next step’ in ketensamenwerking

De Alliantie heeft sinds 2014 met 18 verschillende ketenpartners een samenwerking voor gevel, mutatie & reparatie, dak en installatie. Vanaf 1 januari 2020 zet de Alliantie de volgende stap in deze succesvolle ketensamenwerking, onder de noemer Sequent NXT.

Een jaar van tevoren heeft de Alliantie aangekondigd het succes van de samenwerking door te willen ontwikkelen. De huidige ketenpartners zijn betrokken bij de visie ontwikkeling en de benodigde stappen voor het vervolg van de samenwerking. Op basis van de bestaande succesvolle ketensamenwerking heeft de Alliantie ervoor gekozen in eerste instantie haar huidige partners te benaderen voor de doorselectie. Uiteindelijk zijn 13 van de 18 ketenpartners geselecteerd voor de doorontwikkeling van de ketensamenwerking binnen Sequent NXT. De selectie is gemaakt op basis van partijen die mee kunnen met de volgende stap (NXT step) in de succesvolle (keten)samenwerking. Een nieuwe klant benadering, data, innovatie en samen programmeren zijn belangrijke pijlers in Sequent NXT. Daarnaast staat de kracht van samenwerking centraal.

Sequent NXT De samenwerking binnen Sequent NXT gaat om méér dan ketenpartners die de operationele klus kunnen klaren. Het gaat om organisaties die strategisch en tactisch mee kunnen denken en willen investeren in de samenwerking. Tevens wil de Alliantie de samenwerking met de partners op regionaal niveau verbeteren vanuit een meer integrale, duurzame en innovatieve samenwerking. Sequent NXT is ‘The next step in ketensamenwerking’ om gezamenlijk de best passende (modulaire) programma’s te schrijven om de doelstellingen van de Alliantie te behalen. Dat zijn:

  • De woningen van de Alliantie zijn veilig, gezond en comfortabel
  • Uiterlijk 2050 is het woningbezit van de Alliantie CO2-neutraal
  • Circulair bouwen (hergebruik van materialen) en klimaatadaptatie (hittebestendig, waterproof en droogtebestendig) maken onderdeel uit van dit ontwikkelpad
  • De huurder krijgt meer regie bij de keuze voor woonproducten en diensten
  • De Alliantie maakt haar woningvoorraad bij voorkeur CO2-neutraal met een modulaire aanpak (stap voor stap) en gaat daarbij uit van het natuurlijke/logische onderhoudsmoment.

Samen zorgen voor een goede start Het jaar 2019 staat in het teken van het voorbereiden van ‘De goede start van Sequent NXT in 2020’. Het gaat daarbij om de benodigde cultuur en de gewenste mindset om de gezamenlijke ambities binnen Sequent NXT waar te maken. Tijdens de werkconferentie met de directieleden van de geselecteerde partners in de regio’s zijn de eerste stappen gezet.

Maartje Brans, Directeur Vastgoedonderhoud van de Alliantie: ‘Als agendastellende corporatie willen wij voorop lopen in de benodigde ontwikkelingen in de sector. Wij leggen de lat voor onszelf hoog en daarmee ook voor de partners waarmee wij nauw samenwerken. We dagen onszelf en anderen uit te innoveren, buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren om de ambitie om voorop te lopen waar te maken. Met Sequent NXT schetsen wij het ontwikkelpad naar de toekomst, waarmee wij onze hoge ambities willen realiseren’.

De geselecteerde partners voor Sequent NXT:

  • DAK: Patina, Consolidated, Van Venrooij
  • GEVEL: Logchies renovatie en onderhoud, Hemubo, Rutges
  • INSTALLATIE: Bonarius, Comfort Partners, Energiewacht
  • INTERIEUR: Aalberts, Logchies renovatie en onderhoud, Intersell, Coen Hagedoorn

De gekozen ketenpartners gaan, met en naast de Alliantie, samenwerken verdeeld over drie regio’s: Amsterdam/Almere, Gooi&Vecht en Amersfoort.