De Week van de circulaire economie

Het is deze week, de week van de circulaire economie. Daarom willen wij u graag op de hoogte brengen van een aantal initiatieven van Intersell op het gebied van circulariteit.

Niet alleen in de bouw is circulariteit belangrijk. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Drie strategische doelstellingen

Om de huidige Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie, hebben we drie strategische doelstellingen geformuleerd:

  1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.
  2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo behouden.
  3. We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, gaan nieuwe producten ontwerpen en gaan gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Circulaire badkamer, geplaatst in 2019 in Hilversum bij een woning van de Alliantie

In 2018 is Hendrik Kemphorst directeur NPO bij Intersell gestart met zijn Master of Engineering thesisonderzoek naar de circulaire badkamer. Hierin is het huidige badkamerconcept van de gemiddelde woningcorporatie onderzocht met daarbij gebruikmakende met 2 meet indicatoren, namelijk circulariteit en CO2. De doelstelling die wij hebben is om een circulair badkamer concept te maken die 100% circulair is en CO2 negatief. Op dit moment stoot de beste badkamer zo’n 200kg CO2 uit en zo’n 64% circulair dus er is nog werk aan de winkel!

Door middel van integraal value engineering is er in 2018 een herontwerp gemaakt van het standaard corporatiebadkamer concept en is dus speciaal ontworpen voor corporaties. Wij geloven in de kracht van samenwerken en daarom is ervoor gekozen om gezamenlijk met circulaire ketenpartners te werken.

Door integraal te werken met daarbij de ontwerp indicatoren circulariteit en CO2 leidend te maken is er herontwerp gemaakt van het badkamerconcept. De circulariteit wordt gemeten doormiddel van building circulaire index (BCI) en CO2 middels Life Cycle Analysis (LCA).

Onderzoek doen is mooi maar het doen is natuurlijk veel belangrijker! In 2019 (jaar later dan afgestudeerd) is de eerste circulaire badkamer van Nederland opgeleverd, zie hier het filmpje.

Daarnaast wordt er in februari een andere versie geplaatst bij Eigenhaard!

Re-Use het toepassen van circulaire materialen in Mutatiewoningen bij: Het Gooi en Omstreken, De Alliantie, Rochdale en Eigenhaard.

De vraag naar circulaire bouwmaterialen en grondstoffen wordt steeds groter. Om bij de sloop of renovatie vrijgekomen materialen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen werken we samen met Re-Use.

Re-Use brengt de vraag en aanbod van circulaire bouwmaterialen samen. Uit sloop of renovatie verkregen herbruikbare bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld wastafels, toiletten, kranen en deuren worden, zo nodig hersteld (‘refurbished’), aan bouwbedrijven en woningcorporaties aangeboden voor hergebruik in renovatie of nieuwbouwprojecten.

Deze circulaire producten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Op het gebied van CO2 kan bijvoorbeeld het sanitair een besparing van 50 tot 60% opleveren.