Hoe doen Intersell, Het Bouwbedrijf en de Alliantie aan Social Return?

Demografische veranderingen zoals vergrijzing, daling instroom jongeren, de energietransitie en woningbouw schaarste, zorgen structureel voor tekort aan vaktechnisch personeel. Stageplekken zijn heel hard nodig. Met het opbouwen van de economie hebben we juist die extra ‘handjes’ nodig.

Men ervaart de Participatiewet en de Social Return verplichting vaak als ‘gedoe en gedonder’ en de projecten die daar uit voortvloeien worden vaak op alternatieve wijze opgelost. Het zijn veelal individuele sociale projecten die na afronding geen opvolging hebben en de opgedane kennis wordt niet gedeeld.

Door samen te werken met Hét Bouwbedrijf in mutatie woningen wordt een mooie en veilige leeromgeving gecreëerd om door doorlopend mensen op te leiden in deze woningen hebben we voldoende zij-instromers naar ons bedrijf en andere bedrijven die ook meedoen!