Ondertekening raamovereenkomst Brederode Wonen voor de komende 2 jaar

Samen met collega aannemer Van Lith tekenden wij een raamovereenkomst voor de komende 2 jaar met Brederode Wonen.

Tijdens de ondertekening werden er mooie woorden gesproken over de voorgaande jaren en het opgebouwde vertrouwen. Ook werd de wens uitgesproken de komende jaren nog meer kennis en diensten te bundelen om zo de opdrachtgever, Brederode Wonen en haar bewoners, nog meer van dienst te zijn.