Planmatig onderhoud Overveen en Bloemendaal

Planmatig onderhoud complex 113 te Overveen en complex 115 te Bloemendaal

Met plezier tekenden wij de aannemingsovereenkomst m.b.t. het planmatig onderhoud betreffende complex 113 te Overveen en complex 115 te Bloemendaal. Voor J.W. Franken, de kersverse directeur-bestuurder, van Brederode wonen was dit het eerste contract.

Genoemde complexen worden verduurzaamd en er wordt planmatig onderhoud gepleegd.

Vooruitlopend op deze aannemingsovereenkomst tekenden wij eerder een bouwteamovereenkomst. In deze bouwteamovereenkomst spraken wij af dat wij de gehele planvorming en bewonersparticipatie vorm zouden geven. Na een succesvolle afronding hiervan mochten we dit vieren met de ondertekening van de aannemingsovereenkomst en kunnen we daadwerkelijk starten met de uitvoering.

Een mooi project in een fantastische omgeving voor een fijne opdrachtgever.
Wij hebben er zin in.