Procesverbetering voortraject

Samen met I&B ontwikkeling nemen wij deel aan een onderzoek van de Hogeschool Utrecht om samen gereedschap te ontwikkelen voor procesbeheersing in het voortraject van woningrenovatie.

De opgave voor woningbouw renovatie in Nederland is enorm. De woningen moeten na renovatie veel energiezuiniger worden. Maar opdrachtgevers en bewoners willen de renovatie snel, van hoge kwaliteit, duurzaam, goedkoop en met weinig overlast. De bouwsector heeft grote moeite om aan deze verwachtingen te voldoen zeker nu een tekort aan gekwalificeerde arbeid dreigt. Processen en procedures rondom bouwprojecten zijn vaak ongestructureerd en ondoorzichtig en kennen vele invloedsfactoren vanuit de sociale en beleidsmatige setting waarin ze plaatsvinden, hetgeen ten koste gaat van de doeltreffendheid en doelmatigheid. Projecten in het kader van woningbouw renovatie in het sociale domein van woningcorporaties is een type project waar dat aan de orde is. Bovendien is dit een veel voorkomend type bouwproject en vertegenwoordigt een groot deel de totale bouwomzet op nationale schaal. De grootste winst is in het voortraject van woningbouw renovatie te halen.

Lectoraten van Hogeschool Utrecht (HU) en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) beantwoorden samen met opleidingen en bedrijfsleven de vraag: Hoe kan het voortraject van bouwprojecten efficiënter en effectiever gemaakt worden vanuit een algemene aanpak en toolbox die naar gelang de situatie van een specifiek project flexibel kan worden ingezet?

Om een goed beheerssysteem (toolbox) te kunnen ontwerpen, gaan de deelnemers op zoek de beheersconcepten, methoden en technieken én kritieke succesfactoren van woningbouw renovatieprojecten. Met dit beheerssysteem monitoren de deelnemers de kritieke succesfactoren en sturen op een effectief en efficiënt voortraject. Dit voortraject ondersteunt de uitvoering. Analyse van voortraject en uitvoering geven ook weer input op Kritieke succesfactoren waarmee volgende projecten verbeterd worden. In twee jaar doorlopen de deelnemers deze cyclus driemaal.

In de afbeelding hieronder zijn alle deelnemers van de HU, HAN en alle deelnemende MKB-bedrijven te zien.