Project 22 woningen te Nederhorst den Berg opgeleverd

Het project "22 woningen" te Nederhorst den Berg is opgeleverd! Alle woningen zijn na het versterken van de fundering en verbeteren van de kruipruimte voorzien van een nieuwe lichte geïsoleerde combinatievloer.
De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode eind maart 2020 t/m november 2020.

De grootste uitdagingen waren enerzijds een taakstellend budget en anderzijds de bewoners die tijdens de werkzaamheden uitgeplaatst moesten worden omdat de werkzaamheden niet in bewoonde toestand plaats konden vinden.
Door naast het plannen van de uitvoering ook de bewonersbegeleiding en de verhuisbewegingen zelf te plannen en te managen kon er een strakke productiestroom gerealiseerd worden en is het project ook binnen de vooraf gemaakte planning opgeleverd!

Samen met onze partners de Alliantie als opdrachtgever, SABO advies als bewonersbegeleider en ons eigen vakkundige personeel is dit een geslaagd project geworden.
Tijdens de evaluatie is dit onderstreept door een gemiddeld cijfer van 8,3, door de bewoners gegeven aan dit project.