Samenwerking met Hogeschool van Utrecht

Wij heten Kyra, Linda, Esmee en Marjet van harte welkom.

Deze 4 dames, studerend aan de Hogeschool van Utrecht, werken komende maanden dikwijls bij ons op kantoor aan een prachtige opdracht.

Ze hebben van ons de opdracht gekregen om woningen in zowel laagbouw als gestapelde bouw energetisch te verbeteren binnen ons huidige mutatieproces.

Gezien wij honderden woningen per jaar muteren lijkt het ons zinvol om te onderzoeken met welke (nieuwste) maatregelen woningen energetisch verbeterd kunnen worden. Deze maatregelen dienen tegen lage kosten en binnen de huidige doorlooptijden gerealiseerd te kunnen worden.

Hiermee bevorderen wij de doelstelling van diverse coöperaties; namelijk het verkrijgen van een CO2 neutraal woningbezit.

Hierbij worden producenten en leveranciers betrokken en wordt met name gekeken naar ‘’no regret’’ maatregelen.