Samenwerkingsovereenkomst Energiedienstenbedrijf Gooi & Vecht

Mokveld Bouw & Onderhoud BV, bouwbedrijf BV Intersell en aannemersbedrijf Gijs & Van Cleef hebben op 1 maart 2022 een samenwerkingsovereenkomst met het Energiedienstenbedrijf Gooi & Vecht gesloten.

Partijen stellen zich ten doel een Product Markt Combinatie (PMC) te vormen voor vergaande energie neutrale en gasloze renovatie van woningen tussen de bouwjaren ’20 en ’95 in de regio Gooi en Vechtstreek ten einde een bijdrage te leveren aan een energie neutrale regio in 2050.

De drie bouwbedrijven hebben samen met het Energiedienstenbedrijf (EDB) in de afgelopen maanden gewerkt aan een propositie voor het aardgasvrij maken van woningen in de Hilversumse Meent.
Een deel van deze wijk is een proeftuin als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken.
In deze proeftuin werkt het EDB onder andere nauw samen met de gemeente Hilversum.

De verwachting is dat in de loop van de maand maart de eerste proeve van de propositie/product-markt-combinatie bij een zogeheten koploper kan worden toegepast.
Bij succes zal een verdere uitrol plaatsvinden. Op de foto vanaf links: Michiel van Cleef (Gijs & Van Cleef), Dik van Enk (Intersell) en Ronald Cobben (Mokveld).

Van Enk: De kracht van de samenwerking is het delen van kennis, delen van workload en om zeker niet te vergeten de inzet van mensen, een groot schaars goed.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar

Energiedienstenbedrijfgv.nl