Sociale impact maak je samen!

Deze week brachten Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn en Mikal Tseggai een werkbezoek op het MBO College Hilversum. Waar Siebe Martijn Groenendijk het project “Bouw & Techniekstart” samen met Camille Gorissen mocht presenteren. Aansluitend ging het werkbezoek naar een project van Intersell. Om de ‘nut en noodzaak’ aan te tonen van de inzet van MBO Certificaten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Tijdens het werkbezoek werd de mbo-student Adem door de twee Tweede Kamerleden én directie (Hannie Vlug) van S-BB ondervraagd wat zijn ervaring is geweest en wat het voor hem betekend heeft. Adem is bij ons komen werken vanuit het project “Bouw & Techniekstart”. Voor dit project volgen mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een traject van zes maanden. In tien weken tijd wordt door deze basiscursus het gat tussen opleiding en arbeidsmarkt gedeeltelijk overbrugd. Dit zorgt voor een betere aansluiting op een vervolgopleiding op het MBO en bij een werkgever. Na het succesvol afronden van het traject volgt een officieel MBO-certificaat. Adem gaat zelfs binnenkort een MBO niveau-3 opleiding starten en krijgt vrijstelling voor het behaalde curriculum. Een écht waardepapier dus!

Deze sociale impact is alleen maar mogelijk als alle betrokken partijen samenwerken; de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven én welzijnsorganisaties . Het succes van dit project komt mede door een doorlopende begeleiding vanuit het collectief. Zodat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen en weer een toekomst voor zich hebben. Hier wil Intersell graag aan meewerken. Onze slogan is “Voortdurend verbeteren”; op een duurzame manier samenwerken, verbeteren en in standhouden van leefomgeving, producten en diensten waarbij mensen centraal staan. Dankzij de samenwerking van alle partijen worden er waardevolle vakkrachten opgeleid voor de arbeidsmarkt.

Wij zijn trots op wat Adem nu al heeft bereikt en zullen hem blijven ondersteunen!