Twee nieuwe toppers!

Vorige week tekenden Marc en Max hun contract voor onbepaalde tijd, nadat ze glansrijk hun diploma (niveau 3) behaalden bij Bouwmensen te Bussum en het Roc te Hilversum.

Van harte mannen en welkom!