Verlenging contract M&R sequent

We zijn trots te mogen melden dat het contract van het M&R sequent weer een jaar verlengd is. Doelstellingen uit het vorige contract zijn verlengd waaronder 20% kostenreductie, doorlooptijdverkorting, klanttevredenheid verhoging. Het aankomende jaar zijn er een aantal aanvullende doelstellingen benoemd waaronder:

  • Het verkorten van de mutatie categorie 3&4 Doorlooptijd categorie 3 woning naar 14 dagen Doorlooptijd categorie 4 woning naar 32 dagen
  • Reduceren (indirecte) administratieve lasten Pilots starten met het stoppen van het maken van offerte’s zodat opdrachtverlening sneller gaat. Steekproefgewijs controle uitvoeren op mutaties uitvoeren in regie.
  • Kosten categorie 1 en 2 reduceren Het in kaart brengen van werkelijke kosten en daarop de prijzen aanpassen
  • Klanttevredenheid verhogen Alle klanttevredenheidscijfers op iedere discipline een 7,5 (Nieuwe huurder, vertrekkende huurder, reparatieverzoek en Kopers)

We willen alle medewerkers van het NPO die hieraan mee hebben geholpen enorm bedanken voor jullie inzet die ertoe heeft geleid dat het contract verlengd is.

Keep up the good work!!!