We hebben wat te vieren!!

Vandaag brachten wij gebak aan de Alliantie in Almere, Amsterdam en Hilversum. Reden hiervan is dat we na een intensief selectieproces zijn geselecteerd als ketenpartner voor het ‘’niet planmatig onderhoud’’.

Een contract voor 5 jaar, ingaand op 1 januari 2020. Doelstelling een CO2 neutraal woningbezit in 2050.

Intersell werkt aan de toekomst !!