Transformatie leegstaand gebouw naar 7 studio's voor jongeren

In samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij een plan ontwikkeld om 7 studio’s voor jongeren te realiseren in een leegstaand gebouw aan de Kerkgracht te Almere. Voor de uitwerking zijn verschillende bouwkundige en installatietechnische scenario’s uitgewerkt in maatregelen en kosten zodat onze opdrachtgever hierin een goede keuze heeft kunnen maken.

Het pand aan de Kerkgracht 22-24 te Almere is gebouwd in 1989. Oorspronkelijk was er in dit gebouw een stichting gehuisvest die begeleid wonen faciliteerde. Later is dit omgevormd naar een cultureel centrum. Na enkele jaren van leegstand en ca. 30 gebruiksjaren was het pand toe aan herbestemming en renovatie.

Wij zijn er trots op om op deze wijze ons steentje te kunnen bijdragen aan een verbetering van Almere Haven!

Meer over dit project